Ontdekken

Borstdoek

Het in 1521 gebouwde  Brusttuch is één van de mooiste patriciërshuizen van Goslar.  Er is nauwelijks een rechte hoek te ontdekken in dit huis met een trapezevormige plattegrond. De timmerman heeft alle zeilen moeten bijzetten voor het kunstige vakwerk en de dakconstructie. Aan het vakwerk van de bovenverdieping heeft een beeldhouwer zijn fantasie de vrije loop gelaten. Daar bevindt zich een bont gezelschap van figuren uit de antieke mythologie, dierfiguren en scènes. De symboliek is nu nog maar moeilijk te ontraadselen.

Weiterlesen ...

Grote Heilige Kruis

In 1254 werd het Grote Heilige Kruis opgericht als inrichting voor de stedelijke armenzorg. Hier vonden niet alleen armen, zwakkeren en wezen, maar ook pelgrims en andere reizigers een slaapplaats en verzorging met voeding. In geheel Duitsland uniek: met moderne seniorenwoningen in een zijvleugel vervult de inrichting, 750 jaren na de stichting, nog steeds haar sociale taak. In de kleine “provenierskamer” , die in de Baroktijd van de hal werd afgescheiden, hebben nu kunsthandwerkers hun ambachtswinkel, waardoor dit belangrijke monument een levendige culturele plek is geworden.

Weiterlesen ...

Looierijmolen

Bij de riviertjes Gose en Abzucht zijn er zo’n 40 plekken, waar in de loop van de afgelopen duizend jaren het water als aandrijving voor molens werd gebruikt. Vandaag klapwiekt er nog één molen “bij de ruisende beek”.  De molen bij “Klapperhagen” werd in het begin van de 16e eeuw gebouwd en was in de laatste bedrijfsperiode een cement- en looierijmolen. In de westvleugel zijn grote delen van de historische aandrijvingstechniek en het stampwerk behouden. Hier werd uit boomschors (“Lohe”) zuren gewonnen, die voor de ververij werden gebruikt. Het Goslarer Museum verzorgt de bezichtiging van dit bijzondere technische monument.

Brede poort

Tot in de verre omtrek zichtbaar symboliseerden de vestingwerken van een middeleeuwse stad –wallen en grachten, muren, torens en de Zwinger (verdedigingstoren” tussen de muren”) – hun weerbaarheid. De stadspoorten vormden zwakke plekken in de verdediging en moesten daarom in het bijzonder worden beschermd.

Weiterlesen ...

Keizerpalts

Het tussen 1040 en 1050 onder Heinrich de Derde gebouwde keizerlijk paleis is een uniek monument van wereldlijke architectuur. Meer dan tweehonderd jaar lang werd hier op talrijke rijks- en hofdagen Duitse en Europese geschiedenis geschreven. Ten zuiden van het keizerlijk paleis ligt de paleiskapel St. Ulrich. Onder een grafzerk met een voorstelling van Heinrich de Derde ligt het hart van de in 1056 gestorven keizer. Beide gebouwen werden in de 19e eeuw grondig gerenoveerd , de zaal van het keizerlijke huis werd door de historieschilder H. Wislicenus beschilderd.

Weiterlesen ...

Siemenshaus

Het hoofdkantoor van de industriëlenfamilie Siemens in de Schreiberstraße, gebouwd in 1693, behoort tot de grootste en best bewaard gebleven burgermanshuizen van Goslar. Het is een indrukwekkend voorbeeld van het voor die tijd “multifunctionele” karakter van het huis: het was niet alleen woonhuis, maar bood tevens ruimte voor de zakelijke activiteiten van de familie.

Weiterlesen ...

Het bakkersgildehuis

Aan de oostgevel van het bakkersgildehuis ziet men het wapen van het bakkersgilde, de ongekroonde Goslarse adelaar met een broodje als hartschild en ander gebak. Een prachtige diepe erker van houten balken siert het vakwerk van de bovenverdieping, die pas in 1557 op de massieve benedenverdieping werd gebouwd. Men kan aan deze huizen aflezen hoe de burgerij steeds belangrijker en rijker werd.

Schoenmakershofje

Niet ver van de Marktplatz bevindt zich het Schuhhof, het oudste plein van Goslar. Statige vakwerkhuizen en de booggaanderijen van het schoenmakersgildehuis omringen het plein. Nog goed zichtbaar is hoe de huizen zijn ontstaan uit de smalle marktkramen.
Met Kerst wordt dit plein omgetoverd in een sfeervol Weihnachtswald, dat jaarlijks vele duizenden bezoekers naar Goslar trekt.

Klokken- en figurenspel aan de markt

Vier maal daags richten zich alle blikken en fototoestellen op de dakopbouw van de tresoor aan de oostzijde van de Marktplatz. Drie deuren gaan open en een figurenomloop, omlijst met klokkenspel op de toon van een mijnwerkerslied, vertelt de geschiedenis van de mijnbouw in de Rammelsberg vanaf de met legendes omgeven ontdekking door ridder Ramm tot in de moderne tijd. Klokkenspel en figurenomloop werden door het mijnbouwbedrijf Preussag in 1968 ter gelegenheid van het duizendjarig jubileum van de Rammelsberger ertsmijn geschonken. Aanvullend klinkt om 08:30 uur het ochtendlied en om 18:30 uur het avondlied (zonder figurenomloop).

Raadhuis en Huldigingszaal

Het raadhuis van Goslar is letterlijk een eeuwenoud bouwwerk: de oostvleugel stamt uit het midden van de 15e eeuw. Haar bogengaanderij opent zich aan de Marktplatz. Gedurende de vier eeuwen daarna werd het raadhuis verder uitgebouwd. Bepalend voor het beeld is echter de 16e eeuw, de bloeitijd van Goslar, toen de Hanzestad en Vrije Rijksstad profiteerde van de opleving van de mijnbouw. Tot op de dag van vandaag vervult het Raadhuis zijn oorspronkelijke functie: hier zetelt de burgemeester en onder de wonderschone houten sterrenhemel van de hal beraadslagen de raadsleden over het welbevinden van de stad.

Weiterlesen ...

Marktplatz en Marktbrunnen – Marktplein en Marktfontein

De ongelijke torens van de Marktkirche steken boven het marktplein met het raadhuis uit. De grote betekenis van de marktfontein is opvallend: hij markeert het middelpunt van het marktplein en daarmee van de stad. Bovenop prijkt het stadwapen van Goslar, de adelaar. Wat op het eerste oog een eenheid lijkt, is in werkelijkheid een complexe puzzel: de onderste schaal van de fontein (12e eeuw) is het grootste bronzen gietwerk uit de romaanse tijd. De bovenste schaal is ongeveer honderd jaar jonger en was met haar sokkel ooit een zelfstandige fontein. En de adelaar zelf: dateert het lijf uit het begin van de 13e eeuw, de jongste uitbreiding zijn kroon, is in de huidige vorm 18e eeuws.

De HarzCard

De eerste all-in kaart voor de Harz, de HarzCard, is vanaf dit moment verkrijgbaar. Met deze kaart kunt u gratis meer dan 100 attracties en bezienswaardigheden in de gehele Harz bezoeken: Het Slot Wernigerode, het Tinnen figuren museum in Goslar, het Europa-rosarium in Sangerhausen, de Kristall-Therme in Altenau of het HöhlenErlebnisZentrum in Bad Grund zijn slechts enkele voorbeelden. Burchten, kastelen, musea, grotten, mijnen, zwembaden, parken, kabelbanen en nog veel meer zijn partner van de HarzCard. Een compleet overzicht, met interessante algemene informatie over de regio, biedt de nieuwe reisgids. U ontvangt deze gratis bij de HarzCard.

Weiterlesen ...

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.